Fêmea 2 da Ninhada Nayara X Rubro

Fêmea 2 da Ninhada Yanka X Darius

Macho 1 da Ninhada Yanka X Darius